apinampa-logo
Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservations

Bardiya National Park

Thakurdwara, Bardiya

Notices

not available

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली एवं समवेदना

Read more »
not available

जंगल ड्राइभका लागि दर्ता/नविरकण सम्बन्धी सूचना ।

Read more »
not available

सरुवा राेग सम्बन्धी सूचना

Read more »
not available

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

Read more »
not available

वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना

Read more »
not available

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धी सूचना

Read more »
not available

खरखडाई सम्वन्धी सूचना

Read more »
not available

खर खडई संकलनको क्रममा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु

Read more »
not available

खर खडई संकलन सम्वन्धी सूचना

Read more »
not available

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई TX2 पुरस्कार

बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाए बापत नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय न...

Read more »