apinampa-logo
Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservations

Bardiya National Park

Thakurdwara, Bardiya

Notices

not available

आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना ।

Read more »
not available

भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली एवं समवेदना

Read more »
not available

जंगल ड्राइभका लागि दर्ता/नविरकण सम्बन्धी सूचना ।

Read more »
not available

सरुवा राेग सम्बन्धी सूचना

Read more »
not available

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

Read more »
not available

वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना

Read more »
not available

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्बन्धी सूचना

Read more »
not available

खरखडाई सम्वन्धी सूचना

Read more »
not available

खर खडई संकलनको क्रममा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु

Read more »
not available

खर खडई संकलन सम्वन्धी सूचना

Read more »
not available

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई TX2 पुरस्कार

बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाए बापत नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय न...

Read more »